Văn phòng nhà xe

Khu vực: Kon Tum

Văn phòng công ty TNHH Minh Quốc

647 Nguyễn Huệ - P.Quyết Thắng - Tp.Kon Tum

02603 855 855 - 0903 511 350

Phòng vé huyện ĐăkHà

Phòng vé số 3 Bến xe huyện ĐăkHà

02603 855 855 - 0903 511 350

Phòng vé huyện Ngọc Hồi

Bến xe huyện Ngọc Hồi

02603 855 855 - 0903 511 350

Khu vực: Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng CN Quận 10

354/25 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh

0905.29.67.67

Phòng vé bến xe Miền Đông

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Điểm nhận hàng tại Tp.Hồ Chí Minh

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Khu vực: Đà Nẵng

Phòng vé Đà Nẵng

Phòng vé số 16 Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

02603 855 855 - 0903 511 350

Điểm nhận hàng tại Đà Nẵng

50A Nguyễn Tri Phương, P.Chính Gián ,Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

0836 307 575 - 0935 945 677

Điểm nhận hàng tại Tp.Hồ Chí Minh

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Khu vực: Quy Nhơn

Phòng vé bến xe Quy Nhơn

Quầy vé Bến xe Quy Nhơn

02603 855 855 - 0903 511 350

Phòng vé bến xe Miền Đông

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Điểm nhận hàng tại Tp.Hồ Chí Minh

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Khu vực: Thừa Thiên Huế

Phòng vé Huế

Phòng vé số 3 Bến xe Phía Nam Huế

02603 855 855 - 0903 511 350

Phòng vé bến xe Miền Đông

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Điểm nhận hàng tại Tp.Hồ Chí Minh

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Văn phòng nhà xe

Khu vực: Kon Tum

Văn phòng công ty TNHH Minh Quốc

647 Nguyễn Huệ - P.Quyết Thắng - Tp.Kon Tum

02603 855 855 - 0903 511 350

Phòng vé huyện ĐăkHà

Phòng vé số 3 Bến xe huyện ĐăkHà

02603 855 855 - 0903 511 350

Phòng vé huyện Ngọc Hồi

Bến xe huyện Ngọc Hồi

02603 855 855 - 0903 511 350

Khu vực: Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng CN Quận 10

354/25 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh

0905.29.67.67

Phòng vé bến xe Miền Đông

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Điểm nhận hàng tại Tp.Hồ Chí Minh

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Khu vực: Đà Nẵng

Phòng vé Đà Nẵng

Phòng vé số 16 Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

02603 855 855 - 0903 511 350

Điểm nhận hàng tại Đà Nẵng

50A Nguyễn Tri Phương, P.Chính Gián ,Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

0836 307 575 - 0935 945 677

Điểm nhận hàng tại Tp.Hồ Chí Minh

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Khu vực: Quy Nhơn

Phòng vé bến xe Quy Nhơn

Quầy vé Bến xe Quy Nhơn

02603 855 855 - 0903 511 350

Phòng vé bến xe Miền Đông

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Điểm nhận hàng tại Tp.Hồ Chí Minh

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Khu vực: Thừa Thiên Huế

Phòng vé Huế

Phòng vé số 3 Bến xe Phía Nam Huế

02603 855 855 - 0903 511 350

Phòng vé bến xe Miền Đông

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350

Điểm nhận hàng tại Tp.Hồ Chí Minh

Quầy B9 dãy số 4 Bến xe miền Đông

0986.307.575 - 0903 511 350